• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest  Łukasz Sachmerda prowadzący  działalność  gospodarczą  Sameda Łukasz Sachmerda, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9372630972, REGON: 381949341.
 2. Zakres powierzonych danych – stanowi dane Klienta składającego detaliczne Zamówienie Towaru na stronie internetowej www.sameda.pl w szczególności imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres podany przez Klienta/podmiot dla doręczenia przesyłki zawierającej zamówiony Towar (kod pocztowy, miasto w którym mieści się poczta, ulica, numer budynku lub lokalu), kontaktowy numer telefonu podmiotu, adres e-mail.
 3. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Klient zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych do Dostawcy współpracującego z Sameda Łukasz Sachmerda wyłącznie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia, w szczególności w celu:
 • doręczenia podmiotowi zamawiającemu przesyłki zawierającej zamówiony Towar;
 • wystawienia dokumentacji potwierdzającej wydanie Towaru;
 • dowodowym - w przypadku istnienia roszczeń lub reklamacji związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży;

Ponadto Klient zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Administratora
 1. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.
 2. Pytania związane z danymi osobowymi lub z Polityką prywatności Klient może kierować na adres e-mail podany na głównej stronie sklepu internetowego.
 • Sklep zamknięty

Prace techniczne